Banská Štiavnica a okolie

Viac informácií o meste Banská Štiavnica a okolí, jeho histórii, kultúrnych pamiatkach a možnostiach kultúrneho a spoločenského vyžitia získate na nižšie uvedených www stránkach:

Adresa: Penzión Príjemný oddych, Starozámocká 3, 969 01 Banská Štiavnica
Telefón: +421 45 692 13 01, +421 915 511 258; Email: penzion@prijemnyoddych.sk; Web: www.prijemnyoddych.sk