Program lojality

Tým klientom, ktorí sa opakovane rozhodli pre ubytovanie v Penzióne Príjemný oddych, je určený náš Program lojality. Jedná sa o rôzne výhody, ktoré môže stály klient počas pobytu u nás využívať a ešte viac si tak spríjemniť chvile oddychu u nás. Základnou podmienkou vstupu do Programu lojality je uskutočnenie najmenej 2x pobyt u nás, pri ktorom strávi klient v penzióne spolu najmenej 4 noci. Po splnení uvedenej podmienky môže klient začať čerpať výhody programu pri každom z nasledujúcich pobytov, počínajúc druhým pobytom. Jednotlivé pobyty ako aj jednotlivé strávené noci v penzióne sa klientovi napočítavajú, pričom ich počet je limitujúci pre rozsah jednotlivých výhod.


Prehľad ponúkaných výhod:

Stupeň Počet pobytov Počet nocí Výhody
Stupeň I min. 1 min. 4 -50 % zľava zo vstupného do kaštieľa vo Sv.Antone
-40% zľava za jazdeckú školu na koňoch na Ranči Nádej
-25% zľava za jazdu do terénu na koňoch so sprievodom na Ranči Nádej
-20% zľava za kruhovú jazdiareň na Ranči Nádej
-33% zľava zo vstupného na krytej plavárni v B.Štiavnici pre dospelého
-50% zľava zo vstupného na krytej plavárni v B.Štiavnici pre osobu do 18 rokov
-20% zľava zo vstupného do parného jaskynného kúpeľa v termálnych kúpeľoch v Skl. Tepliciach
-33% zľava zo vstupného do expozície Kammerhof Slov.banského múzea
-75% zľava zo vstupného do Galérie J.Kollára Slov.banského múzea
Stupeň II min. 2 min. 6 -10% zľava z ceny ubytovania v penzióne
-20% zľava zo vstupného do expozície Múzea v prírode (sfáranie do bane) Slov.banského múzea
-20% zľava zo vstupného do expozície Starý zámok Slov.banského múzea
-20% zľava zo vstupného do expozície Nový zámok Slov.banského múzea
-20% zľava zo vstupného do Mineralogickej expozície Slov.banského múzea
+ všetky výhody zo Stupňa I.
Stupeň III min. 2 min. 12 -50% zľava z ceny sauny v penzióne
+ všetky výhody zo Stupňa I.
Stupeň IV min. 2 min. 24 -použitie sauny v penzióne zdarma
+ všetky výhody zo Stupňa II.
Stupeň V min. 2 min. 30 -20% zľava z ceny ubytovania v penzióne
+ všetky výhody zo Stupňa IV.

 

Keďže neustále pracujeme na získavaní ďalších výhod do Programu lojality, vyššie uvedený prehľad výhod bude postupne aktualizovaný a rozširovaný tak, aby sme aj touto formou vyjadrili vďaku tým klientom, ktorí si náš penzión vyberajú ako miesto pre svoj "príjemný oddych" pravidelne.

Adresa: Penzión Príjemný oddych, Starozámocká 3, 969 01 Banská Štiavnica
Telefón: +421 45 692 13 01, +421 915 511 258; Email: penzion@prijemnyoddych.sk; Web: www.prijemnyoddych.sk