Prehľad voľnej kapacity

December / 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Izba 11             × ×                                              
Izba 13 ×           ×                                                
Izba 14 ×           × ×   ×                                       × ×
Izba 21             × ×                                              
Izba 23 ×           × ×             ×                             × ×
Apartmán 12             × ×                                     × × × × ×
Apartmán 15             × ×                                              
Apartmán 22                                                              
Apartmán 24               ×                                           × ×
Január / 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Izba 11                                                              
Izba 13                                                              
Izba 14                                                              
Izba 21                                                              
Izba 23 ×                                             ×              
Apartmán 12                                                              
Apartmán 15                                                              
Apartmán 22                                                              
Apartmán 24                                                              
Február / 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Izba 11                                                        
Izba 13                                                        
Izba 14                                                        
Izba 21                                                        
Izba 23                                                        
Apartmán 12                                                        
Apartmán 15                                                        
Apartmán 22                                                        
Apartmán 24                                                        
Marec / 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Izba 11                                                              
Izba 13                                                              
Izba 14                                                              
Izba 21                                                              
Izba 23                                                              
Apartmán 12                                                              
Apartmán 15                                                              
Apartmán 22                                                              
Apartmán 24                                                              
Apríl / 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Izba 11                                                   × ×      
Izba 13                                                   × ×      
Izba 14                                                   × ×      
Izba 21                                                   × ×      
Izba 23                                                   × ×      
Apartmán 12                                                   × ×      
Apartmán 15                                                   × ×      
Apartmán 22                                                   × ×      
Apartmán 24                                                   × ×      
Máj / 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Izba 11                                                             ×
Izba 13                                                             ×
Izba 14                                                              
Izba 21                                                              
Izba 23                                                              
Apartmán 12                                                             ×
Apartmán 15                                                              
Apartmán 22                                                              
Apartmán 24                                                              
Jún / 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Izba 11 ×                         ×               × × × × × × ×    
Izba 13 ×                         ×                                
Izba 14                           ×                                
Izba 21                           ×                                
Izba 23                           ×                                
Apartmán 12 ×                         ×               × × × ×          
Apartmán 15                           ×                                
Apartmán 22                           ×                                
Apartmán 24                           ×                                
Adresa: Penzión Príjemný oddych, Starozámocká 3, 969 01 Banská Štiavnica
Telefón: +421 45 692 13 01, +421 915 511 258; Email: penzion@prijemnyoddych.sk; Web: www.prijemnyoddych.sk