Prehľad voľnej kapacity

September / 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Izba 11 × ×         × × × × × × × × × × ×         × × ×         × ×
Izba 13 × ×   × × × × ×     × × ×   × ×   × × ×   × × × ×   ×   × ×
Izba 14 × ×           × ×           × ×                         ×  
Izba 21 × ×         × ×           × × ×           × ×           × ×
Izba 23 × ×         × ×           × × ×             ×           × ×
Apartmán 12 × ×         × ×           × × ×           × × ×         ×  
Apartmán 15 × ×         × ×             × ×           × ×           ×  
Apartmán 22 × ×         × ×           × × × × × × × × × ×           ×  
Apartmán 24 × ×         × ×           × × ×           × ×           ×  
Október / 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Izba 11           × ×         × × ×             × ×                  
Izba 13           × ×         × × ×             × ×                  
Izba 14           × ×         × × ×             × ×                  
Izba 21           × ×                                                
Izba 23                                                              
Apartmán 12             ×             ×                                  
Apartmán 15             ×             ×                                  
Apartmán 22                           ×                                  
Apartmán 24                           ×                                  
November / 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Izba 11                                                            
Izba 13   × ×                                                      
Izba 14                                                            
Izba 21                   × ×                                      
Izba 23                   × ×                                      
Apartmán 12   × ×                                                      
Apartmán 15                                                            
Apartmán 22                   × ×                                      
Apartmán 24                   × ×                                      
December / 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Izba 11                                                              
Izba 13                                                              
Izba 14                                                              
Izba 21                                                              
Izba 23                                                           × ×
Apartmán 12                                                              
Apartmán 15                                                              
Apartmán 22                                                              
Apartmán 24                                                              
Január / 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Izba 11                                                              
Izba 13                                                              
Izba 14                                                              
Izba 21                                                              
Izba 23 ×                                                            
Apartmán 12                                                              
Apartmán 15                                                              
Apartmán 22                                                              
Apartmán 24                                                              
Február / 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Izba 11                                                        
Izba 13                                                        
Izba 14                                                        
Izba 21                                                        
Izba 23                                                        
Apartmán 12                                                        
Apartmán 15                                                        
Apartmán 22                                                        
Apartmán 24                                                        
Marec / 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Izba 11                                                              
Izba 13                                                              
Izba 14                                                              
Izba 21                                                              
Izba 23                                                              
Apartmán 12                                                              
Apartmán 15                                                              
Apartmán 22                                                              
Apartmán 24                                                              
Adresa: Penzión Príjemný oddych, Starozámocká 3, 969 01 Banská Štiavnica
Telefón: +421 45 692 13 01, +421 915 511 258; Email: penzion@prijemnyoddych.sk; Web: www.prijemnyoddych.sk