Prehľad voľnej kapacity

Január / 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Izba 11 × × ×                                                        
Izba 13                                                              
Izba 14       × ×                         × × ×                      
Izba 21 ×     × ×                                         × ×        
Izba 23 × × × × ×                                                    
Apartmán 12                                                              
Apartmán 15                                                              
Apartmán 22                                                              
Apartmán 24         × ×                                                  
Február / 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Izba 11                                             × ×        
Izba 13                                                        
Izba 14 × ×                                       × ×          
Izba 21                 × ×                         × ×        
Izba 23                 × ×         × ×       × × × × ×        
Apartmán 12                                                        
Apartmán 15                                                        
Apartmán 22                                                        
Apartmán 24                                                        
Marec / 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Izba 11                                                              
Izba 13                                                              
Izba 14                                                              
Izba 21         × × ×                                                
Izba 23                                                              
Apartmán 12                                                              
Apartmán 15                                                              
Apartmán 22                                                              
Apartmán 24                                                              
Apríl / 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Izba 11                       ×                             × × ×  
Izba 13                       ×                             × × ×  
Izba 14           × ×         ×                             × × ×  
Izba 21                       ×                               × ×  
Izba 23                       ×                       × × ×        
Apartmán 12                       ×                                    
Apartmán 15                       ×                                    
Apartmán 22                       ×                                    
Apartmán 24                       ×                                    
Máj / 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Izba 11                     × ×                       × × ×          
Izba 13                                   × ×           × ×          
Izba 14         × ×                                   × × ×          
Izba 21       × ×                                         × × ×      
Izba 23       × ×                         × × ×                      
Apartmán 12 × × × × × ×                                                  
Apartmán 15         × ×                                       ×          
Apartmán 22           × ×                                     × × ×      
Apartmán 24                                                 × ×          
Jún / 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Izba 11 × ×               × × × × × × × × × × × ×                  
Izba 13 × ×                                                        
Izba 14                                                            
Izba 21                                                            
Izba 23                                                            
Apartmán 12   × × ×                                                    
Apartmán 15 × ×                                                        
Apartmán 22                                                            
Apartmán 24                                                            
Júl / 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Izba 11                                                              
Izba 13                                                              
Izba 14                                                              
Izba 21                                                              
Izba 23                                                              
Apartmán 12                                                              
Apartmán 15                                                              
Apartmán 22                                                              
Apartmán 24                                                              
Adresa: Penzión Príjemný oddych, Starozámocká 3, 969 01 Banská Štiavnica
Telefón: +421 45 692 13 01, +421 915 511 258; Email: penzion@prijemnyoddych.sk; Web: www.prijemnyoddych.sk