Prehľad voľnej kapacity

November / 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Izba 11       ×         × × ×           × ×                        
Izba 13   × × ×           × ×         × × ×                        
Izba 14                   × ×           × ×                        
Izba 21                   × ×         × × ×     × × ×              
Izba 23                   × ×       × × ×                          
Apartmán 12   × × ×           × ×         × × ×                        
Apartmán 15                   × ×           × ×                        
Apartmán 22                   × ×           × ×                        
Apartmán 24                                 × ×                        
December / 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Izba 11               × ×                                            
Izba 13               ×                                              
Izba 14                                                              
Izba 21                                                              
Izba 23               × ×                                         × ×
Apartmán 12                                                              
Apartmán 15                                                              
Apartmán 22                                                         × × ×
Apartmán 24                                                           × ×
Január / 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Izba 11                                                              
Izba 13                                                              
Izba 14                                                              
Izba 21                                                              
Izba 23 ×                                                            
Apartmán 12                                                              
Apartmán 15                                                              
Apartmán 22                                                              
Apartmán 24                                                              
Február / 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Izba 11                                                        
Izba 13                                                        
Izba 14                                                        
Izba 21                                                        
Izba 23                                                        
Apartmán 12                                                        
Apartmán 15                                                        
Apartmán 22                                                        
Apartmán 24                                                        
Marec / 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Izba 11                                                              
Izba 13                                                              
Izba 14                                                              
Izba 21                                                              
Izba 23                                                              
Apartmán 12                                                              
Apartmán 15                                                              
Apartmán 22                                                              
Apartmán 24                                                              
Apríl / 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Izba 11                                                            
Izba 13                                                            
Izba 14                                                            
Izba 21                                                            
Izba 23                                                            
Apartmán 12                                                            
Apartmán 15                                                            
Apartmán 22                                                            
Apartmán 24                                                            
Máj / 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Izba 11                                                              
Izba 13                                                              
Izba 14                                                              
Izba 21                                                              
Izba 23                                                              
Apartmán 12                                                              
Apartmán 15                                                              
Apartmán 22                                                              
Apartmán 24                                                              
Adresa: Penzión Príjemný oddych, Starozámocká 3, 969 01 Banská Štiavnica
Telefón: +421 45 692 13 01, +421 915 511 258; Email: penzion@prijemnyoddych.sk; Web: www.prijemnyoddych.sk