Reservation form


  • Pri zbere a spracovaní Vašich osobných údajov sa riadime platnými a účinnými právnymi predpismi. Viac informácií nájdete TU

    Address: Penzión Príjemný oddych, Starozámocká 3, 969 01 Banská Štiavnica
    Phone: +421 45 692 13 01, +421 915 511 258; Email: penzion@prijemnyoddych.sk; Web: www.prijemnyoddych.sk