Oslavy, školenia, súkromné akcie

Pre skupiny  individuálnych a firemných klientov je k dispozícii školiaca miestnosť pre max. 24 ľudí, ktorá je vybavená kompletnou školiacou technikou (flipchartom, meotarom, dataprojektorom, TV a videom). Uvedené priestory sú vhodné pre akékoľvek podujatia uzavretých skupín hostí, ako rodinné oslavy, priateľské stretnutia, pracovné porady, atď…

Ceny za prenájom školiacich priestorov:

Cena za prenájom školiacej miestnosti pre účely školení a pracovných stretnutí pre max. 24 osôb je 50,-€ /1 deň.
V prípade, že podujatie nepresiahne 10 hod. počas dňa, účtujeme 7,- €/1 hod. prenájmu miestnosti.
Za prenájom školiacej techniky (TV, video, dataprojektor, spätný projektor) neúčtujeme žiadne poplatky.

Scroll to Top